Tarcza antykryzysowa. Bezzwrotna pożyczka dla każdego przedsiębiorcy

Kolejną propozycją skierowaną do najmniejszych firm jest bezzwrotna pożyczka wysokości 5 tys. zł.

Ta pomoc jest kierowana do większości małych firm. Niemal każdy o nią może wnioskować nawet jeśli nie zatrudnia się pracownika.

O udzielenie pożyczki może wnioskować jedynie tzw. mikroprzedsiębiorca, czyli osoba prowadząca działalność gospodarczą, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • zatrudnia mniej niż 10 osób,
 • uzyskała roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nieprzekraczający 2 mln EUR. Lub suma aktywów jego bilansu wynosi mniej niż 2 mln EUR.

Pożyczka udzielana jest jedynie przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku.

Środki uzyskane z pożyczki mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Czyli np. na opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Wydatków tych nie trzeba jednak dokumentować.

Tak jak pisałam wcześniej, zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca nie musi już deklarować stanu zatrudnienia. Pożyczka udzielana jest więc również osobom niezatrudniającym żadnych pracowników.

Pożyczka zostanie umorzona.

Pożyczone środki podlegają umorzeniu. Umorzenie to jest możliwe po spełnieniu jednego prostego warunku.

Warunek to ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej.

Po 3 miesiącach od dnia udzielenia pożyczki przedsiębiorca musi jedynie oświadczyć, iż nadal prowadzi działalność gospodarczą. I to wszystko. Po złożeniu takiego oświadczenia, pożyczka zostaje umorzona.

Jak złożyć wniosek o bezzwrotną pożyczkę ? Tarcza antykryzysowa.

Pożyczka udzielana jest z środków Funduszu Pracy. Oznacza to, że wnioski o udzielenie pożyczki należy składać do PUP w Swojej miejscowości. Dokładnie tam gdzie Wasza działalność gospodarcza jest zarejestrowana. Wystarczy wejść na stronę Waszego Urzędu Pracy. Wypełniony wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu pracy. Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej, podpisując go Profilem Zaufanym.

Tarcza Finansowa PFR. Tarcza Antykryzysowa.

Wniosek możesz złożyć przez konto bankowe. Jest bardzo prosty, tylko musisz mieć przed sobą zestawienie dochodów z 2019 i 2020 aby wybrać najlepszy miesiąc. 

I tu mamy warunek posiadania chociaż jednego pracownika. Warunki umorzenia tej pożyczki, są jasne. Nie można zamknąć firmy oraz zwolnić pracownika wówczas zostaje umorzone 75% pożyczki.

Czyli jeśli  mój dochód w marcu 2020 był  mniejszy niż w marcu 2019 o 51%. Mam jednego pracownika Bank przyznał 24 000 PLN  subskrypcji  czyli będę musiała oddać z tego 6000 złotych.

18000 w tym momencie przeznaczamy na wydatki firmy a 6000 zostawiamy na koncie, aby móc to zwrócić i nie pakować się w zobowiązania miesięczne.

Złożenie wniosku zajęło mi 5 min a już wieczorem miałam odpowiedź pozytywną a na drugi dzień przelew od Polskiego Funduszu Rozwoju.

Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, zanim złożysz wniosek o Tarczę Finansową PFR  

31 grudnia 2019 r. posiadałeś status mikrofirmy, czyli spełniałeś warunki:

– zatrudniałeś co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem właściciela),

 • w związku z epidemią koronawirusa Twoje przychody ze sprzedaży spadły o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku;
  • w dniu złożenia wniosku działalność gospodarcza jest aktywna. Nie został złożony wniosek o likwidację na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne;
  • Ty i Twój beneficjent rzeczywisty:

 posiadacie rezydencję podatkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 rozliczaliście podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bądź ten okres jest krótszy niż 2 lata – w czasie, kiedy prowadziłeś działalność.

 • prowadziłeś działalność 31 grudnia 2019 r.;
  • – na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku nie zalegałeś z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne lub

– na dzień składania wniosku nie zalegasz z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, ale zalegałeś na 31 grudnia 2019 r. lub

– nie zalegałeś z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 31 grudnia 2019 r. A zalegasz na dzień składania wniosku;

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jest to świadczenie, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od momentu, w którym został ogłoszony stan epidemii.

Wniosek możesz przekazać:

 1. drogą elektroniczną przez PUE ZUS
 2. drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl
 3. za pośrednictwem poczty,
 4. osobiście w placówce ZUS – na przykład do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia jakim jest Tarcza antykryzysowa ?

 

 1. Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:
 2. Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. Nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym.
 3. Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
 4. Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 5. Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 6. Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:
 7. Rozliczenie w formie karty podatkowej oraz firma jest zwolniona z opłacania podatku VAT.
 8. Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 9. Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Ponadto jeśli po trzech miesiącach wykażesz, że Twoja sytuacja się nie poprawiła możesz ubiegać się o nie ponownie !

Jeśli nie posiadasz zatrudnienia nigdzie na umowę o pracę można śmiało się starać o takie świadczenie.

Tu jeśli chodzi o pomoc z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mamy jeszcze możliwość zawiesić składek Zus na trzy miesiące.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Wnioski o udzielenie pożyczki można złożyć w powiatowym urzędzie pracy w miejscowości dokładnie tam gdzie Wasza działalność gospodarcza jest zarejestrowana. Wystarczy wejść na stronę Waszego Urzędu Pracy. Wypełniony wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu pracy. Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej, podpisując go Profilem Zaufanym.

Może się o to ubiegać każdy kto posiada pracownika oraz wykazuję spadek obrotów.

Tu bierzemy już pod uwagę dwa miesiące. Czyli musimy wykazać, że np. marzec i kwiecień 2020r był gorszy niż w 2019roku. Wsparcie zostanie przyznane na 3 miesiące.

Wypisałam Wam kilka możliwości gdzie i o co może się starać mały przedsiębiorca taki jak ja. Tarcza antykryzysowa.

Podsumuję, jeśli nie posiadasz pracownika możesz śmiało starać się o :

– Pożyczkę bezzwrotną

– Postojowe

– Zawieszenie składek Zus

Jeśli masz księgową warto z nią omówić, aby dokładnie sprawdziła co należy się Twojej firmie. Możesz wtedy śmiało ją poprosić o złożenie takich wniosków za Ciebie.

Jeszcze dokładnie opowiem Wam o tym na relacji krok po kroku.

Dajcie znać na Instagramie pod zdjęciem,  czy wpis był przydatny.
Możecie również kontaktować się ze mną poprzez formularz kontaktowy

Wasza Ann